wykreslanki.pl

Wykreślanki.pl

Gra - Wykreślanka

Rozwiązanie wykreślanki polega na odnalezieniu w diagramie wszystkich powiązanych ze soba tematycznie wyrazów. Moga to być nazwy zwierząt, samochodów, terminy chemiczne czy bankowe, nazwy walut, miast, tytuły książek. Wyrazy mogą być umieszczone w diagramie poziomo, pionowo, na przekątnych, wprost lub wspak. Dana litera może wchodzić w skład kilku słów. Wykreślanki zamieszczone są "online", więc umożliwiają rozwiązywanie od razu na ekranie komputera. Dla utrudnienia wykreślane słowa pozbawione są "polskich" liter. Oprócz wykreślanek po polsku znajdują się też wykreślanki angielskie, czyli zawierające wyrazy "in english".

Po wykreśleniu wszystkich wyrazów podawany jest czas rozwiązania. Polecamy rywalizowanie z inną osobą i porównanie czasów Waszych rozwiązań!

Wykreslanki dla dzieci

Wybierz wykreślankę:

Wykreślanki dla dorosłych

Wybierz wykreślankę: